تبلیغات
وبلاگ رسمی علوم آزمایشگاهی 90 ( واحد مرند ) - گلیکولیز

مراحل واکنشهای گلیکولیز
واکنشهای گلیکولیز به صورت خطی پیش می‌روند. بطوری که ترکیب اولیه پس از طی چند واکنش آنزیمی ترکیبی را می‌سازد که از لحاظ ماهیت با ترکیب اول کاملا تفاوت دارد. از این رو گفته می‌شود که گلیکولیز به صورت راه است. راه گلیکولیز به نام دو دانشمندی که در مشخص کردن این راه بسیار کوشیده‌اند به راه امبدن- میرهوف نیز معروف است. راه گلیکولیز اگر از گلوکز آغاز شود شامل ۱۰ مرحله واکنش آنزیمی است.                                                                     

 

 

                                           توضیحات بیشتر در ادامه مطلب

کنشهای گلیکولیز به صورت خطی پیش می‌روند. بطوری که ترکیب اولیه پس از طی چند واکنش آنزیمی ترکیبی را می‌سازد که از لحاظ ماهیت با ترکیب اول کاملا تفاوت دارد. از این رو گفته می‌شود که گلیکولیز به صورت راه است. راه گلیکولیز به نام دو دانشمندی که در مشخص کردن این راه بسیار کوشیده‌اند به راه امبدن- میرهوف نیز معروف است. راه گلیکولیز اگر از گلوکز آغاز شود شامل ۱۰ مرحله واکنش آنزیمی است.
 • فسفریلاسیون گلوکز

ورود D- گلوکز ، در راه گلیکولیز مستلزم فسفریل‌دار شدن آن به گلوکز ۶- فسفات است که بوسیله آنزیم هگزوکیناز کاتالیز می‌شود. این آنزیم ، آنزیم اختصاصی است که گلوکز را در کربن ششم فسفریل‌دار می کند. بدین منظور ، مولکول ATP آبکافت شده و مقداری انرژی برابر ۷٫۳- کیلوکالری بر مول آزاد می‌سازد. از این مقدار انرژی۳٫۳- کیلو کالری آن به مصرف تشکیل پیوند فسفو گلوکز می‌رسد و بقیه ذخیره می‌شود در نتیجه مقدار انرژی آزاد شده ۴- کیلو کالری بر مول است.

 • مرحله دوم
  تبدیل گلوکز ۶- فسفات به فروکتوز ۶- فسفات است. این واکنش یک واکنش ایزومری شدن است که بوسیله آنزیم گلوکز فسفات ایزومراز کاتالیز می‌شود.
  مرحله سوم
  فسفریل‌دار شدن مجدد فروکتوز ۶- فسفات بوسیله آنزیم ۶- فسفوفروکتوکیناز است. در این حالت ، آنزیم گروه فسفات حاصل از آبکافت ATP را به مولکول فروکتوز ۶- فسفاتدر نتیجه فروکتوز ۶،۱- دی فسفات حاصل می‌شود.

 • مرحله چهارم
  مرحله‌ای است که طی آن گلیسرآلدهید ۳- فسفات ساخته می‌شود. مولکول فروکتوز ۶،۱ دی فسفات بوسیله آنزیم آلدولاز به دو ترکیب سه کربن دی‌هیدروکسی استون فسفات و گلیسرآلدهید ۳- فسفات تخریب می‌شود. دی‌هیدروکسی استون فسفات به نوبه خود می‌تواند تحت تاثیر آنزیم تریوز فسفات ایزومر به گلیسرآلدهید ۳- فسفات تبدیل گردد.
 • مرحله پنجم
  به مرحله اکسایش گلیسرآلدهید ۳- فسفات معروف است. در این مرحله ، گلیسرآلدهید ۳- فسفات تحت تاثیرآنزیم گلیسرآلدهید ۳- فسفات دهیدروژناز به ۳،۱- دی‌فسفوگلیسریک اسید تبدیل می‌گردد. این واکنش نیازمند کو آنزیم نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید و فسفات کانی است. واکنش در دو مرحله انجام می‌گیرد که یکی انرژی‌زاد و دیگری انرژی خواه است. ابتدا گلیسرآلدهید ۳-فسفات تحت تاثیر NAD+ اکسید شده و ۱- فسفوگلیسریک اسید می‌دهد که واکنش انرژی‌زا است. سپس این ترکیب بوسیله فسفات کانی فسفریل‌دار شده و ۳،۱ _ دی‌فسفوگلیسریک اسید را می‌سازد که انرژی‌گیر است.
 • مرحله ششم
  این مرحله یکی از مهمترین مراحل راه گلیکولیز است. زیرا نخستین مرحله‌ای است که طی آن یک مولکول پر انرژی از نوع ATP سنتز می‌شود. برای تشکیل مولکول ATP ، حداقل انرژی برابر ۷٫۳- کیلوکالری بر مول لازم است. از برداشت گروه فسفات متصل به کربن شماره ۱ ترکیب ۷٫۳- کیلوکالری بر مول به مصرف تشکیل ATP و ۴٫۵- کیلوکالری بر مول باقی می‌ماند.
 • مرحله هفتم
  واکنش ساده‌ای است که بوسیله آنزیم فسفوگلیسرو موتاز کاتالیز می‌شود. در این حالت ، فسفات متصل به کربن شماره ۳ ترکیب ۳- فسفوگلیسرات به کربن شماره ۲ منتقل شده ۲- فسفوگلیسرات می‌دهد.
 • مرحله هشتم
  این واکنش یک واکنش آبگیری از ۲- فسفوگلیسرات است که توسط آنزیم آنولاز کاتالیز می‌شود. طی این واکنش ، ۲- فسفوگلیسرات به فسفوانول پیرووات که ترکیبی پر انرژی است تبدیل می‌گردد.
 • مرحله نهم
  این واکنش نیز یکی دیگر از واکنشهای مهم راه گلیکولیز است که طی آن دومین مولکول پر انرژی ATP سنتز می‌شود. آنزیم پیرووات کیناز واکنش را کاتالیز می‌کند. فسفات متصل به کربن شماره ۲ فسفوانول پیرووات به مولکول ADP منتقل و ATP تشکل می‌شود. فسفوانول پیرووات ترکیب پر انرژی است و این انرژی در پیوند فسفات متصل به کربن شماره ۲ نهفته است. در اثر برداشت این فسفات ، مقداری انرژی برابر ۱۴٫۸- کیلوکالری بر مول تولید می‌شود که ۷٫۳- کیلو کالری آن صرف ساخته شدن ATP شده و بقیه ذخیره می‌گردد.
 • مرحله آخر
  آخرین مرحله راه گلیکولیز واکنشی است که طی آن پیرووات احیا شده و لاکتات تولید می‌شود. آنزیم لاکتات دهیدروژناز و کوآنزیم NADH واکنش را کاتالیز می‌کند.

قندکافت (همان گونه که در ادامه متن آورده شده‌است) دارای انواع گوناگونی است ولی از آن جایی که سوخت اصلی برخی جانداران به ویژه انسان، گلوکز است، در بیشتر کتاب‌های زیست‌شیمی منظور از واژهٔ قندکافت یا گلیکولیز (و یا glycolysis در نوشتارهای انگلیسی) شکست آنزیمی گلوکز و تشکیل دو مولکول پیروات در مسیر امبدن – میرهوف می‌باشد.
طبقه بندی: دانلود منابع درسی،
برچسب ها: گلیکولیز، چرخه ی کربس، چرخهی پنتوز فسفات،

تاریخ : جمعه 22 دی 1391 | 08:23 ب.ظ | نویسنده : بهزاد قورتلان | نظرات