تبلیغات
وبلاگ رسمی علوم آزمایشگاهی 90 ( واحد مرند ) - منابع آزمون كارشناسی ارشد هماتولوژی - خون شناسی 93-94
  منابع آزمون كارشناسی ارشد هماتولوژی - خون شناسی
93-94


از آنجا كه در تشخیص بیماریهای خونی بررسی های آزمایشگاهی نقش مهم دارد و در درمان این قبیل بیماریها نیاز به انواع فرآورده های خونی سالم می‌باشد، همچنین باتوجه به پیشرفتهای وسیعی كه در زمینه خون شناسی صورت گرفته و به منظور تأمین نیروی انسانی لازم در رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون و انجام خدمات آزمایشگاهی بیماریهای خونی، دوره كارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون در دانشگاههای واجد شرایط دایر می‌گردد.


بقیه در ادامه ی مطلب

1- تعریف و هدف:

كارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون به دوره‌ای اطلاق می‌شود كه دارندگان مدرك كارشناسی پس از طی آن و تكمیل مجموعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مصوب مربوط، به اخذ مدارك كارشناسی ارشد این رشته نائل می‌گردند.

هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است كه بتوانند با تكیه بر مبانی علم خون شناسی و بانك خون توانایی و مهارت‌های لازم جهت انجام كارهای آزمایشگاهی برای كمك به تشخیص بیماریهای خونی و تهیه خون و فرآورده‌های آن و همچنین آشنایی و تسلط به نكات و دقایق پروسه انتقال خون را كسب نمایند.

2- طول دوره:

طول دوره كارشناسی ارشد (ناپیوسته) خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون 2 سال می‌باشد. دانشجویان بایستی موضوع تحقیقات مربوط به پایان نامه تحصیلی خود را حداكثر تا پایان سال اول تحصیلی مشخص نمایند. سایر مقررات و آیین نامه آموزشی دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته برای این دوره نیز اجرا می‌گردد.

3- واحدهای درسی:

تعداد واحدهای این دوره 32 واحد می‌باشد و درصورت لزوم دانشجو علاوه بر این واحدها باید برحسب نیاز با نظر اساتید گروه و در چهارچوب مصوب شورای عالی برنامه ریزی مقدمتاً برخی یا تمام واحدهای دروس كمبود یا جبرانی مندرج در این برنامه را بگذراند.

1- دروس اصلی             8 واحد

2- دروس اختصاصی                  18 واحد

3- پایان نامه                              6 واحد

4- شرایط پذیرش دانشجو:

كسانی می‌توانند در این دوره شركت و پس از قبولی این دوره را بگذرانند كه دارای دانشنامه كارشناسی در رشته بیولوژی (با گرایش بیولوژی سلولی و مولكولی) علوم آزمایشگاهی یا ایمونولوژی از یكی از دانشگاههای ایران و یا یكی از دانشگاههای معتبر خارجی باشند.

مواد امتحانی آزمون ورودی و ضرایب آنها:

زبان تخصصی: 20

خون شناسی: 30

بانك خون: 20

ایمونولوژی: 15

بیولوژی مولكولی: 15

5- نقش و توانایی:

دانشجویانی كه این دوره كارشناسی ارشد را با موفقیت به پایان می‌رسانند در آزمایشگاههای مراكز درمانی و بهداشتی در امور مربوط به كارهای آزمایشگاهی بیماریهای خونی و در سازمان‌های انتقال خون ایران در تهیه و استفاده از خون و فرآورده‌های خون سالم و انتقال خون مناسب، خدمت خواهند نمود.نوع پذیرش

تعداد نفرات پذیرش شده در هر دانشگاه 

تعداد پذیرش

دولتی

اهواز(6)- انتقال خون(12)- تهران(6)- تبریز(8)- تربیت مدرس(7)- شهیدبهشتی(6)- مشهد(8)-

53نفر

بین الملل

مشهد(2)- شهیدبهشتی(8) 

10نفر

دانشگاه آزاد

__ 

-

پرسنل نیروهای مسلح

__ 

-
دروس امتحانی و ضریب 

نام كتب معرفی شده توسط وزارت بهداشت 

مولفین و مترجمین 

بیوشیمی

(1)

Harper ,s Biochemistry

Principles of Biochemistry

Text book of Biochemistry

Harper

Lehninger

Devlin

ایمنی شناسی(2)

Immunology

Roitt

زیست شناسی سلولی و  مولكولی

(1)

Molecular cell biology

H. Lodish  و  همكاران

زبان عمومی

(2)

1: Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008.

2: KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.

3: Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391(.

4: Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5: Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6: Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press
طبقه بندی: کنکور ارشد،
برچسب ها: ارشد هماتولوژی، منابع ارشد، منابع ارشد هماتولوژی، ظرفیت ارشد هماتولوژی، کارشناسی ارشد خون شناسی، معرفی رشته ی خون شناسی، بازار کار هماتولوی،

تاریخ : شنبه 1 شهریور 1393 | 03:22 ب.ظ | نویسنده : روشن جهانگشای | نظرات