تبلیغات
وبلاگ رسمی علوم آزمایشگاهی 90 ( واحد مرند ) - آشنایی با فدراسیون جهانی علوم آزمایشگاهی

 شعار سازمان:    

Today find the cause - Tomorrow find the cure 

IFBLS انجمن مستقل غیر دولتی از جوامع ملی است و در بیش از 30 کشور نمایندگی و در حدود 180،000 عضو دارد. . بیانیه و ماموریت ما به وضوح تعریف شده است بیش از 50 سال است که ما تشکیل سازمان را جشن می گیریم و در جهت بهبود در آزمایشگاه فعالیت می نمائیم (GLP).

 

 
اهداف:

1-   این فدراسیون به منظور حمایت، ارتقاء، و پیشبرد جنبه های آموزشی تحصیلی و حرفه ای برای تکنولوژیستها و محققین علوم آزمایشگاهی در تمامی دنیا راه اندازی شده است.

2-   حمایت و ارتقاء کیفیت انجام آزمایشات به منظور دستیابی به استانداردهای ارزشمند در محیطهای کاری متنوع موجود در کشورهای مختلف.

3-      ایجاد محیطی جهت تبادل آراء و افکار در سمینارها و مشارکت دادن اعضاء در سمینارها ، تحقیقات و برنامه های آموزشی.

4-      ایجاد هماهنگی در بین محققین علوم آزمایشگاهی و مراکز درمانی ار طریق برگزاری برنامه ها و همایشهای جهانی .

5-      حمایت از ارتقاء و افزایش چنین فعالیتهایی جهت اعضاء.

 

قوانین اخلاقی:

محققین علوم آزمایشگاهی بایستی:

1-       بایستی مصمم به استفاده و کاربرد علم علوم آزمایشگاهی در جهت بهبود زندگی انسانها باشند.

2-      به صورت فعال در صدد ایجاد همکاری مشترک با محققین سایر مراکز علوم آزمایشگاهی باشند.

3-      از منزلت و اسرار بیماران به خوبی محافظت نمایند.

4-   در فرایند محلی پذیرش بیمار از مرحله ورود بیمار یا نمونه او به آزمایشکاه تا به دست امدن نتایج آزمایشات و و گزارش نهایی آن مسئول باشند.

5-      در برابر کیفیت و درستی خدمات آزمایشگاهی ارایه شده جوابگو باشد.

6-      در همه حال مهارت، مراقبت و قضاوت حرفه ای خود را جهت نیل به استانداردهای مطلوب در کار پیاده نماید.

7-      تلاش به منظور ایجاد صحت، دقت، صداقت و درستی تمامی امور حرفه ای.

8-    تلاش به منظور بهبود مهارتهای حرفه ای و سازش و تطابق دادن خود با پیشرففتهای علمی که به سود بیماران است و کیفیت گزارشات آزمایشگاه را بهبود می بخشد.

 

بیان تکالیف:

فدراسیون جهانی علوم آزمایشگاهی یک سازمان بین المللی است که در جهت افزایش فرصتهای حرفه ای آزمایشگاهی از طریق آموزش و امور مشارکتی عمل می کند.

بیست و نهمین کنگره جهانی علوم آزمایشگاهی از تاریخ 6-10 ژوئن 2010 در شهر نایروبی در کشور کنیا با عنوان نقش علوم آزمایشکاهی در کنترل و هدایت مشکلات بهداشت جهانی با تاکید بر ایدز/اچ آی وی، توبرکلوزیس و مالاریا برگزار میشود. اطلاعات بیشتر در پایگاه زیر قابل دست یابی است:

www. Akmlso-ifbls.orgتاریخ : چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 | 12:08 ب.ظ | نویسنده : بهنام احمدی | نظرات