تبلیغات
وبلاگ رسمی علوم آزمایشگاهی 90 ( واحد مرند ) - تلقیح اسپرم در داخل رحم (IUI)

تلقیح اسپرم در داخل رحم (IUI)

تلقیح اسپرم در داخل رحم IUI با استفاده از اسپرم همسر اغلب یك روش درمانی موثربرای باروری میباشد . لازمه IUI آن است كه مادر تخمك موثر تولید نموده كه با سرعتكافی در لوله های فالوپ حركت كرده و قابلیت باروری توسط اسپرم را داشته باشد .

 


IUI گاهی بعنوان ((خط اولیه)) درمان محسوب شده و در همراهی با داروهای محركتخمك گذاری مثل سیترات كلومیفن و سایر گونادوتروپین ها استفاده می شود.

IUI در شرایط زیر مورد استفاده قرار می گیرند :

  • تعداد كم اسپرم
  •  كم تحركی اسپرم
  •  زیاد بودن تعداد اسپرم های غیر طبیعی ( مور فولوژی غیر طبیعی(
  • كمی مخاط دهانه رحم كه در نتیجه تست پس از مقاربت به اثبات برسد
  • وجود آنتی بادی ضد اسپرم در زن یا مرد
  • اندو متریوز خفیف یا متوسط
  • ناباروری با علت ناشناخته

چنانچه تعداد اسپرم مرد كم باشد ، اسپرم او را می توان جمع كرد ، با شرایط ویژهآ ماده نمود، شستشوكرده ، تغلیظ نموده، و درون حفره رحم قرار داد. اسپرم هایشستشو نداده را هرگز نباید در درون رحم قرار داد. به دلیل اینكه این نوع اسپرم هاممكن است موجب واكنش مخرب و كشنده آلرژیك شوند .

مواردی كه اختلال فاكتور مردانه متوسط تا شدید باشد، IVF با ، یا بدون تزریقاسپرم به سیتوپلاسم تخمك را می توان بعنوان اولین روش درمانی مورد استفاده قرارداد . در این موارد در هر سیكل، میزان موفقیت IVF بیشتر از IUI بوده و اغلب بیمارانروش لقاح خارج از رحم IVF را بعنوان بهترین روش درمانی انتخاب می نمایند. روش IUI نسبت به روش IVF ارزانتر است یعنی اغلب بیماران می توانند از عهده هزینه های مالیآن برآیند، با این وجود از نظر آماری شانس حاملگی در IVF نسبت به IUI به میزا نمعنی داری بیشتر است .

در صورتی كه اسپرم مردی خیلی كم باشد ، یا اگر مرد در موقع انزال اسپرمی نداشتهباشد، هنوز می توان از لحاظ ژنتیكی ارتباط پدر به فرزند را با روش هایی مثل لقاحخارج از رحمی همراه با استخراج اسپرم از بیضه

 (IVF with PESA) برقرار نمود. دراینچنین شرایطی می توان سلولهای اسپرم را از مجرای تولید مثل مرد بدست آورده و بااستفاده از روش تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمك زن "ICSI" ، تخمك را بارور نمود .

 طبقه بندی: مطالب علمی،
برچسب ها: تلقیح اسپرم در داخل رحم (IUI)،

تاریخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 | 11:58 ق.ظ | نویسنده : روشن جهانگشای | نظرات